درباره ما | گروه نبض

مشارکت


در صورتی که تمایل به هرگونه مشارکت با مجموعه نبض، از تولید محصولات هوشمند حوزه سلامت و اینترنت اشیا، تا فروش مشترک محصولات یا خدمات را دارید، درخواست خود را برای ما ارسال کنید. ما از پیشنهادات ارزشمند شما استقابل کرده و راه موفقیت را در همکاری بین مجموعه های مختلف می دانیم.