همکاری با گروه نبض، نبض هوشمند سلامت

مشارکت


در‌ صورتی ‌که تمایل به هرگونه مشارکت با مجموعه نبض، از تولید محصولات هوشمند حوزه سلامت و اینترنت اشیا، تا فروش مشترک محصولات یا خدمات دارید، درخواست خود را برای ما ارسال کنید. ما از پیشنهادهای ارزشمند شما استقبال کرده و راه موفقیت را در همکاری بین مجموعه‌های مختلف می‌دانیم.

فرم مشارکت