بلاگ / مقاله ها / چگونگی انجام معاینات سمع- مقالات تخصصی

چگونگی انجام معاینات سمع- مقالات تخصصی

چگونگی انجام معاینات سمع- مقالات تخصصی

در این دسته از مقالات با عنوان (مقالات تخصصی)، به مطالب تخصصی و آموزشی پزشکی پیرامون هر آنچه به صدا و سمع صدا در معاینات و تحلیل ها مرتبط می شوند خواهیم پرداخت.

چگونگی انجام معاینات سمع

 

سمع قلب

برای سمع قلب، ابتدا فصای بین‌دنده‌ای دوم راست، نزدیک جناغ و سپس فضای بین‌دنده‌ای دوم چپ، موازی کناره چپ جناغ را سمع کنید. پس از آن فضاهای بین‌دنده‌ای سوم تا پنجم سمت چپ و در نهایت اپکس[1]قلب را سمع کنید. محل این نقاط در عکس مشخص شده است. می‌توانید سمع را از اپکس هم شروع کنید و به طرف بالا بروید. محل معاینه باید تا حد امکان ساکت و آرام باشد.

شما همچنین باید اطراف نقاطی که موردی غیرطبیعی در آن پیدا می‌کنید و جاهایی که نزدیک سوفل‌ها[2]هستند را سمع کنید تا متوجه شوید در چه جاهایی صدای سوفل بلندتر است و در چه جاهایی انعکاس می‌یابد.                                               

سمع ریه

سمع، مهم‌ترین تکنیک معاینه ریه برای ارزیابی جریان هوا در درخت تراکئوبرونشیال‌[3]است که شامل 1) گوش دادن به صداهای ناشی از تنفس، 2) گوش دادن به صداهای اضافی و 3) در صورت شک به ناهنجاری، گوش دادن به صدای صحبت یا زمزمه بیمار از روی قفسه سینه می‌شود. برای تشخیص صداها باید به شدت، اوج و مدت نسبی فاز دمی و بازدمی صداها دقت کنید.

برای سمع در حالی که بیمار نشسته است از او بخواهید با دهان باز، نفس‌های عمیق بکشد. سپس با دیافراگم گوشی پزشکی به صداهای تنفسی گوش کنید. بهتر است از بالا شروع کنید، به صورت پلکانی، از یک نیمه قفسه سینه به طرف مقابل بروید، مناطق قرینه را سمع کنید و سپس کمی پایین بروید. اگر صدای مشکوکی شنیدید، نواحی مجاور را هم سمع کنید. به این ترتیب می‌توانید وسعت هر ناهنجاری را دقیقا توصیف نمایید. در هر نقطه دست کم به یک تنفس کامل گوش فرا دهید.حین سمع به احتمال هایپرونتیله شدن بیمار توجه کنید و در ضورت نیاز اجازه دهید استراحت کند و مدتی به صورت طبیعی تنفس کند.

 

منبع:

Bates’ guide to physical examination and History Taking, Lynn S. Bickley


[1]Apex

[2]Murmur

[3]tracheobronchial tree

دیدگاه ها

برای ثبت دیدگاه، ابتدا باید با اطلاعات کاربری خود وارد سایت شوید.