بلاگ / مقاله ها / صداهای نرمال قلب و تشخیص آن‌ها - مقالات تخصصی

صداهای نرمال قلب و تشخیص آن‌ها - مقالات تخصصی

صداهای نرمال قلب و تشخیص آن‌ها - مقالات تخصصی

صداهای نرمال قلب و تشخیص آن‌ها

صدای اول و دوم قلب - نرمال و جدا نشده

صدای نرمال اول و دوم قلب در ناحیه دریچه میترال[1] (اپکس) سمع می‌شود. صدای اول یا S1 کمی بلندتر و قوی‌تر از صدای دوم قلب یا S2 شنیده می‌شود.

  • صدای اول قلب از بسته شدن لت‌های[2] دریچه میترال و دریچه سه لتی[3] ایجاد می‌شود.
  • صدای دوم قلب از بسته شدن لت‌های دریچه‌های آئورت[4] و پولمونری[5] به وجود می‌آید.
  • صدای دوم قلب زمانی که فرد نفسش را در بازدم عمیق نگه دارد جدا نشده شنیده می‌شود.

 

 

محل سمع: میترال

وضعیت: سوپاین

 

صدای اول قلب - جداشدگی خفیف

در موارد خاصی صدای اول قلب می‌تواند به‌صورت دو صدای جداگانه بافاصله‌ای بسیار کم در حدود 20 تا 30 میلی‌ثانیه‌ای شنیده شود.

بخش میترال (که به دلیل بسته شدن دریچه میترال ایجاد می‌شود) اول و بلندتر از بخش سه لتی (که به دلیل بسته شدن دریچه سه لتی ایجاد می‌شود) شنیده می‌شود.

جداشدگی خفیف صدای اول قلب یک وریشن نرمال محسوب می‌شود.

 

محل سمع: سه‌لتی

وضعیت: سوپاین

 

صدای دوم قلب - جداشدگی فیزیولوژیک

در طی تنفس نرمال، فاصله زمانی بین اجزا آئورتیک و پولمونریک صدای دوم قلب متغیر است. این باعث جداشدگی صدای دوم قلب می‌شود.

حداکثر جداشدگی در دم عمیق اتفاق می‌افتد. در صدای نمونه که می‌شنوید، جداشدگی صدای دوم قلب در دم عمیق حداکثر است و در بازدم عمیق از بین می‌رود.

 

محل سمع: پولمونیک (سمع با بل)

وضعیت: سوپاین

 

صدای سوم قلب - فیزیولوژیک

صدای سوم قلب در ابتدای دیاستول شنیده می‌شود. همراه با صدای اول و دوم قلب، این صدای اضافه یک آهنگ گالوپ ایجاد می‌کند.

در این نمونه سمع صدای دوم قلب جدا نشده است که تشخیص صدای سوم راحت‌تر شود.

صدای سوم قلب فرکانس بسیار پایینی (بین 25 تا 50 هرتز) دارد که با بل گوشی در اپکس شنیده می‌شود. خوابیدن بیمار به پهلوی چپ شدت صدای سوم قلب را افزایش می‌دهد.

صدای سوم قلب در موارد خاص در افراد سالم بدون هیچ پاتولوژی قلبی شنیده می‌شود.

 

محل سمع: میترال

وضعیت: سوپاین

 

سوفل بی‌ضرر

این نوع سوفل در وضعیت‌های غیر قلبی ازجمله حاملگی، هیپرتیروئیدی، ورزش و آنمی دیده می‌شود. وقتی این شرایط برطرف شود این سوفل سیستولیک هم از بین می‌رود.

سوفل بی‌ضرر در ابتدای سیستول شنیده می‌شود، مدت‌زمانی کوتاه داشته و فرکانسی بین 120 تا 250 هرتز دارد. در ناحیه پولمونری بهتر شنیده می‌شود و شدت آن در دم افزایش می‌یابد. با بل یا دیافراگم هر دو قابل‌شنیدن است.

مدت‌زمان کوتاه و فرکانس در محدوده متوسط مشخصه سوفل بی‌ضرر هستند.

در این نمونه سمع S1 و S2 نرمال هستند و دیاستول صدایی ندارد.

 

محل سمع: پولمونری

وضعیت: سوپاین

 

ورزش - ضربان قلب 120

ورزش فعالیت قلب را افزایش می‌دهد. این امر منجر به افزایش سرعت ضربان قلب و شدت صدای اول قلب می‌شود.

در ضربان 120 مرتبه در دقیقه مدت‌زمان سیستول و دیاستول تقریباً برابر است. وضعیت‌های دیگری ازجمله استرس، افزایش دما و هیپرتیروئیدی نیز می‌توانند منجر به افزایش شدت صدای اول قلب شوند. وقتی این شرایط رفع شود صدای اول قلب نیز به حالت نرمال خود بازمی‌گردد.

 

محل سمع: میترال

وضعیت: تست تردمیل

 

منبع:

https://www.easyauscultation.com/

 


[1] Mitral valve area

[2] leaflets

[3] tricuspid valve

[4] aortic valve

[5] pulmonic valve

دیدگاه ها

برای ثبت دیدگاه، ابتدا باید با اطلاعات کاربری خود وارد سایت شوید.