صاحبان ایده و متخصصین

مجموعه نبض به دلیل تخصص در زمینه فعالیت خود و اعتقاد راسخ به ارزش های آن، آمادگی هرگونه همکاری تحت دو عنوان (صاحبان ایده و متخصصین) و (مشارکت) را با همه افراد و شرکت ها دارد.

اگر طرحی دارید که به زمینه سلامت و تجهیزات پزشکی یا سلامت دیجیتال مربوط است و قصد دارید که نبض هم در راه توسعه فنی آن کنار شما باشد،

با ما در ارتباط باشید.

همچنین اگرتخصصی دارید که فکر می‌کنید می‌تواند به ما کمک کند نیز زمینه تخصص خود به همراه رزومه را برای ما ارسال کنید.