نبضوسکوپ

صدای بلند
تا 20 برابر افزایش بلندی صدا
فیتلر دلخواه
قابلیت اعمال فیلترهای مختلف جهت شنیدن صدای موردنظر با دقت مطلوب
کاربردی
مناسب برای بیماران، دانشجویان رشته پرشکی و پزشکان
گرافیک
رسم نمودار برخط صدای قلب
سلامت دیجیتال
قابلیت ویژه برای بیماران جهت مراقبت مداوم و ارتباط با پزشک از راه دور
مدرن
رفع موانع و محدودیت های استتوسکوپ های سنتی
گروه نبض
نبضوسکوپ
مانیتورینگ هوشمند نبض

مانیتورینگ هوشمند(پایش هوشمند) سلامت، از اصول کاری و اهداف نبض است.

پیشگیری امری حیاتی تر از درمان است، ما از نظرات ارزشمند تمام

پزشکان و صاحب نظران

در این زمینه و حیطه کاری نبض استقبال میکنیم.

 

نبض با اتصال دستگاه های خود به اپلیکیشن موبایل و 

لب تاپ و برقراری ارتباط با بستر وب، در تلاش است 

تا سطح خدمات خود را ارتقاء دهد و امکانات بیشتری 

را برای مخاطبان خود فراهم کند.

nabz application